INSPECTIE

CLV systeem

De levensduur van een CLV rookgaskanaal is bijna even lang als die van de ketel. Het is dus raadzaam om regelmatig een inspectie van het CLV systeem uit te laten voeren.

Wij werken met de nieuwste inspectie camera systemen

Meerdere inspecteurs werkzaam in heel Nederland

Rapportages geleverd binnen 2 weken na inspectie

40 jaar ervaring

Ons credo

Duurzame oplossingen toegankelijk

Onafhankelijk bureau

Naumann Tech BV is een onafhankelijk bureau voor rookgaskanaal inspecties. Een inspectie van uw CLV rookgaskanaal geeft zicht op het materiaal, uw veiligheid en toekomstmogelijkheden.
Als er een lekkage is of de lift het niet doet, valt dat op. Maar CLV rookgasafvoersystemen zitten weggewerkt in de schacht. Als het om CLV rookgasafvoeren gaat kunnen we niet wegkijken.

Regelmatig worden de cv ketels gecontroleerd. Maar wordt ook de rookgasafvoer en de verbrandingsluchttoevoer van de ketel bekeken? Onderhoud van een CLV systeem wordt vaak niet meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Sinds 2018 gelden er strengere regels opgenomen in NEN normeringen bij het installeren van nieuwe ketels.

Bouwbesluit
Het bouwbesluit omschrijft functionele eisen en verwijst naar prestatie eisen (bijvoorbeeld NEN 1078 en de NEN 2757). Hierin staat expliciet dat als je een cv-toestel vervangt je ook het rookgasafvoer-systeem moet vervangen. De prestatie-eisen zijn verder uitgewerkt in de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR 3378 delen 40 tot en met 45, 60 en 61). NPR 3378 deel 45 handelt specifiek over wat te doen bij ketelvervanging en welke aspecten je moet beoordelen om te komen tot een afgewogen oordeel over de bestaande voorziening. Bij aanpassing/verbouw is telkens “het rechtens verkregen niveau” de minimale eis. Je moet dus voldoen aan het niveau dat werd geëist in de (bouw)vergunning ten tijde van de bouw.

Woningwet en Burgerlijk Wetboek

De Woningwet voegt nog één belangrijk aspect toe aan bovenstaande argumentatie. Namelijk dat het verboden is om een installatie in een staat te brengen die niet voldoet aan de voorschriften. In het Burgerlijk Wetboek staat dat, wanneer je iets maakt wat niet voldoet aan de eisen die aan het onderdeel mogen worden gesteld, dit strafbaar is, je pleegt dan een delict. Deze beide eisen vloeien voort uit de zorgplicht voor een veilige installatie die de wetgever bedoelt.

Deze nieuwe strengere regels zijn in grote lijnen opgesteld wegens :
Ongevallen in het verleden door onkundige installaties.
Sneller dan verwachte materiaal aantasting bij rookgaskanalen.
Nieuwe diep modulerende HR ketels die niet geschikt zijn voor bestaande gezamenlijk kanalen uitgevoerd als onderdruk kanaal.

Installateurs moeten altijd vaststellen of de rookgasafvoer wel veilig is en geschikt is voor een nieuwe hr-ketel. Dit kan het beste worden vastgesteld door vóór de vervanging van de nieuwe hr-ketel die geplaatst gaat worden in een CLV rookgaskanaal deze door een (onafhankelijke) professional te laten inspecteren, dit is een verplichting.
Uw erkende installateur kan vragen om een inspectierapport van het CLV rookgaskanaal bij het vervangen van een cv ketel.
In sommige gevallen betekend dit kanaal renovatie in sommige gevallen is  langer gebruik van de rookgaskanalen mogelijk. Renovatie betekend overigens al lang niet meer het geheel openen van schachten en verwijderen van bestaande kanalen. Met een inspectie conform de NEN normen en middels camerabeeld krijgt u zicht op de situatie en de mogelijkheden

Wanneer is een CLV rookgaskanaal inspectie noodzakelijk :
Bij vervanging van cv ketels of ketel in gestapelde bouw
Regelmatig terugkerende storingen van cv ketels
Vaststelling van de staat bij rookgaskanalen van ca 15 jaar oud

Jaar ervaring

Jaar allround monteur

Jaar sales en projecten

Inspecties

Uw partner voor

Inspectie & Advies

Uw verantwoordelijkheid

Rookgaskanalen gaan gemiddeld tussen de 15 en 20 jaar mee, ongeacht de keuze van de materialen. Ondanks vele publicaties wordt de veiligheid van rookgasafvoersystemen van cv-ketels in appartementengebouwen nog steeds onderschat. Denk bijvoorbeeld aan koolmonoxide die vrijkomt bij een ondeugdelijk rookgaskanaal.

Het is dus belangrijk dat vastgoedeigenaren, woningcorporaties en VvE’s deze kwestie nú op de agenda zetten. Binnen VvE is dit een lastige discussie. Wegkijken is geen optie meer!
Vastgoedeigenaren, woningcorporaties en VvE’s doen er goed aan het rookgasafvoersysteem in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te nemen. Er is bewustwording bij de bewoners nodig dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, een veilig rookgasafvoersysteem. Ketels en rookgasafvoer kunnen niet los van elkaar worden gezien! Een veilige rookgasafvoersysteem kan ongeveer weer twintig jaar mee!

Goed om te weten

Rookgaskanalen gaan gemiddeld tussen de 15 en 20 jaar mee, ongeacht de keuze van de materialen

 Naumann Tech voert onafhankelijk rookgaskanaalinspecties uit. Wij vervangen zelf geen rookgaskanalen. Met ons rapport kunt u zelf uw installateur kiezen.